News | English
We were delighted to mediate 1,500 m2 of new warehouse space in the Vysočina region for Zásilkovna, a member of the international Packeta group, one of the fastest growing entities in the field of e-commerce in the Czech Republic.

25 August 2020

Úspěchy
Pro jeden z nejrychleji rostoucích subjektů v oblasti e-commerce v Česku – společnost Zásilkovna z mezinárodní skupiny Packeta – jsme rádi zprostředkovali nové skladové plochy o velikosti 1 500 m2 na Vysočině.

20 August 2020

News | English
Nearly two-thirds of tenants from modern office buildings consider to sublet some of their space to other companies. This is a direct result of the Covid-19 pandemic. Many companies continue to operate in a restricted mode, with some employees or even the entire workforc...

3 August 2020

Názory a komentáře
Téměř dvě třetiny nájemců moderních kancelářských budov uvažují o tom, že část svých prostor podnajmou jiné společnosti. Děje se tak v přímém důsledku pandemie Covid-19. Řada firem nadále funguje v omezeném režimu, kdy část zaměstnanců nebo mnohdy celý pracovní tým pracu...

3 August 2020

News | English
The most modern building in Pilsen - Hamburk Business Center - has been acquired by BHS Real Estate Fund SICAV. Our Capital Markets team, led by Stewart Thomson, advised the buyer. The seller was the investment group, Expandia.

29 July 2020

Úspěchy
Nejmodernější budovu v Plzni – Hamburk Business Center – získal investiční fond BHS Real Estate Fund SICAV. Náš tým Capital Markets pod vedením Stewarta Thomsona radil kupující straně. Prodávajícím byla investiční skupina Expandia.

28 July 2020

News | English
One of the few large investment transactions of 2020 took place in Stodůlky Prague 13. Real estate investor Českomoravská Nemovitostní completed the purchase of the CITY WEST C1 and C2 office buildings for more than 2 billion CZK. Our Capital Markets team helped the new ...

15 July 2020

Úspěchy
Zřejmě jedna z mála velkých letošních investičních transakcí se odehrála v pražských Stodůlkách. Realitní skupina Českomoravská Nemovitostní zde dokončila nákup dvou kancelářských budov CITY WEST C1 a C2 za více než dvě miliardy korun. Náš tým Capital Markets pomohl nové...

15 July 2020

News | English
Within a few weeks, we managed to provide M.K. Invest Group, from Frýdek-Místek, with new warehouse space. This major importer and exporter in the food segment is expanding thanks to increased demand in the e-commerce sector.

10 July 2020

Úspěchy
Během několika málo týdnů se nám podařilo najít pro našeho klienta M.K. Invest Group z Frýdku-Místku nové skladové prostory. Významný importér a exportér v oblasti food segmentu expanduje i díky rozšíření nabídky o e-commerce.

10 July 2020

1
2
3
4
5
6
7